Obavijest o prikupljanju otpada putem mobilnog reciklažnog dvorišta u naselju Jarče Polje

 Poštovani korisnici,

Obavještavamo Vas da će se dana 15. i 16.02.2019. godine (petak i subota) u vremenu od 08:00 do 16:00 sati u naselju Jarče Polje vršiti prikupljanje otpada putem mobilnog reciklažnog dvorišta.

Svrha i namjena mobilnog reciklažnog dvorišta je prihvat i zbrinjavanje manjih količina raznih vrsta otpada prikupljenih od fizičkih osoba sa područja Općine Netretić.

Na ovaj način omogućeno je fizičkim osobama besplatno zbrinjavanje posebnih vrsta otpada poput ambalaže pesticida, deterdženata koji sadrže opasne tvari, metalne i staklene ambalaže, boja, ljepila, plastike, limenki, papira, starih baterija i akumulatora, otpadnog motornog ulja, otpadnog jestivog ulja, EE otpada te ostalih posebnih vrsta otpada.

S poštovanjem,                                                                                                                              MULL-TRANS d.o.o.