Obavijest korisnicima javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada


Poštovani,

Obavještavamo vas da su tijekom srpnja 2018. godine, korisnicima javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada koju pruža društvo MULL TRANS d.o.o., a koji korisnici su na dan kreiranja opomene imali otvoreno, a nepodmireno dugovanje, poslane opomene pred ovrhu kojima su pozvani na plaćanje dugovanja u roku od 8 dana od primitka.

Opomene se odnose na period od kolovoza 2017. do svibnja 2018. godine, a navedeni period će biti predmet predstojećih ovršnih postupaka.

Ovršni postupci pokretati će se krajem kolovoza 2018. godine i to protiv korisnika koji zaključno do 24. kolovoza 2018. godine ne podmire dugovanje, a isto je navedeno u opomeni koju su zaprimili.

Molimo korisnike da svoje dugovanje podmire po zaprimljenoj opomeni kako ne bi došlo do pokretanja ovršnih postupaka, a time i obveze plaćanja ovršnih postupaka.

Zahvaljujemo na razumijevanju.
MULL TRANS d.o.o.