Prikupljanje malih količina otpada putem mobilnog reciklažnog dvorišta

Prikupljanje malih količina otpada putem mobilnog reciklažnog dvorišta s područja općine Netretić, naselje Jarče Polje

 Poštovani korisnici,

obavještavamo Vas da će se dana 22. i 23. rujna 2017. godine u vremenskom razdoblju ( petak od 10,00 – 18,00 sati i subota od 08,00 – 16,00 sati), u naselju Jarče Polje kod bivše benzinske postaje vršiti prikupljanje manjih količina otpada putem mobilnog reciklažnog dvorišta

Svrha i namjena mobilnog reciklažnog dvorišta je prihvat i skladištenje manjih količina raznih vrsta otpada prikupljenih od fizičkih osoba s područja općine Netretić.

Na ovaj način omogućeno je fizičkim osobama besplatno zbrinjavanje posebnih vrsta otpada poput ambalaže pesticida, deterdženata koji sadrže opasne tvari, drva koje sadrži opasne tvari, metalne i staklene ambalaže, boja, ljepila, plastike, limenki, papira, starih baterija i akumulatora, otpadnog motornog ulja, otpadnog jestivog ulja, EE otpada, te ostalih posebnih vrsta otpada.

MULL TRANS d.o.o.