Mobilno reciklažno dvorište u općini Netretić

Prikupljanje manjih količina otpada putem mobilnog reciklažnog dvorišta sa područja Općine Netretić

 

Poštovani korisnici,

obavještavamo Vas da će se dana 31.03.2017. godine (petak) u vremenskom razdoblju od 10:00 do 18:00 sati i 01.04.2017. godine (subota) u vremenskom razdoblju od 08:00 do 16:00 sati na prostoru javnog parkirališta u naselju Netretić, vršiti prikupljanje manjih količina otpada putem mobilnog reciklažnog dvorišta.

Svrha i namjena mobilnog reciklažnog dvorišta je prihvat i skladištenje manjih količina raznih vrsta otpada prikupljenih od fizičkih osoba s područja općine Netretić.

Na ovaj način omogućeno je fizičkim osobama besplatno zbrinjavanje posebnih vrsta otpada poput ambalaže pesticida, deterdženata koji sadrže opasne tvari, drva koje sadrži opasne tvari, metalne i staklene ambalaže, boja, ljepila, plastike, limenki, papira, starih baterija i akumulatora, otpadnog motornog ulja, otpadnog jestivog ulja, EE otpada te ostalih posebnih vrsta otpada.