Obavijest za korisnike sa područja Općine Netretić

Nove cijene odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpad

Poštovani korisnici,

obavještavamo Vas da će se od 01.09.2016. godine sukladno Aneksu ugovora o koncesiji primjenjivati nove cijene odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada sa područja Općine Netretić.

O istome ćete biti detaljnije obaviješteni pisanim putem.