OBAVIJEST - Općina Štrigova

Općina Štrigova - istek Ugovora o koncesiji

Poštovani korisnici,

Obavještavamo Vas da ćemo zadnju redovnu uslugu odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada sa područja Općine Štrigova izvršiti 22. lipnja 2016. godine, te odvoz selektivnog otpada 29. lipnja 2016. godine, nakon čega istu više nećemo izvršavati s obzirom na istek Ugovora o koncesiji.
Isto tako, obavještavamo Vas da ćemo prilikom navedenog odvoza komunalnog otpada (22. lipnja 2016.) izvršiti povrat svih spremnika za komunalni otpad koji su korisnicima dostavljeni na korištenje dostavljeni ranijih godina.
Ujedno koristimo priliku da Vam se zahvalimo na dosadašnjoj uspješnoj suradnji.
S poštovanjem, MULL TRANS d.o.o.