U Slavoniji se nastavlja uvođenje primarne selekcije na kućnom pragu

Vuka

Još dvije općine u Slavoniji kreću s odvajanjem papira i plastike u domaćinstvima.

 

 

Stanovnici općina Koška i Vuka odvajati će papir i karton u plave vreće, a plastiku i višeslojnu ambalažu u žute vreće zapremnine 120 litara. Cilj je smanjiti količine otpada koje završavaju na odlagalištu, a povećati udio otpada koji će u recikliranje. Sva domaćinstva su dobila obavijesti o izmijenjenim rasporedima odvoza te upute za odvajanje otpada

Naravno, i dalje će se sekundarne sirovine moći odlagati i na pet zelenih otoka u Općini Koška te jednom u centru Općine Vuka.

Izmijenjene rasporede odvoza možete provjeriti ovdje.