Općina Gorjani odvaja otpad u domaćinstvu

Gorjani

Plave i žute vreće podijeljene su domaćinstvima Općine Gorjani kako bi stanovnici počeli odvajati papir i karton te plastiku i višeslojnu ambalažu na kućnom pragu.

 

Od listopada ove godine jednom mjesečno kamion MULL-TRANSA d.o.o. će umjesto miješanog komunalnog otpada pokupiti vreće s odvojenim sekundarnim sirovinama. Svako domaćinstvo je dobilo i obavijest s izmijenjenim rasporedom odvoza kao i upute za odvajanje otpada. Na taj način će se smanjiti količina otpada koja završi na odlagalištu, a povećati udio koji odlazi u reciklažu. Naravno, sve sekundarne sirovine i dalje se mogu odlagati na zelenom otoku u središtu općine.
Izmijenjeni raspored odvoza možete provjeriti ovdje.