Općina Sveti Juraj na Bregu - Obavijest u promjeni dinamike odvoza selektivnog otpada

Poštovani korisnici javne usluge na području Općine Sveti Juraj na Bregu,

Obavještavamo Vas da će se odvoz selektivnog otpada umjesto prema dostavljenom rasporedu na dan 01. prosinca 2022. godine izvršiti na dan 24. studenog 2022. godine.

Također, na dan 01. prosinca na području Općine pristupiti će se redovitoj usluzi sakupljanja miješanog komunalnog otpada.

Zahvaljujemo na razumijevanju i uvažavanju naprijed navedenog

S poštovanjem

                                                               MULL-TRANS d.o.o.