Obavijest o promjenama u pružanju usluga zbog blagdana dana Svih svetih

Poštovani korisnici javne usluge na području Grada Sveta Nedelja,

Obavještavamo Vas će davatelj usluge Mull - trans d.o.o odvoz otpada iz naselja Grada Sveta Nedelja gdje se javna usluga redovito obavlja utorkom, zbog blagdana Dana Svih svetih (01.11.2022. godine) izvršiti u subotu 29. listopada 2022. godine. Promjena u terminu odvoza otpada primjenjuje se i za uslugu odvoza biorazgradivog komunalnog otpada.

Zahvaljujemo na razumijevanju