Certificates

BV ISO 9001 14001

Razvrstaj.me

NOVI cios grupa logo 1024x159

eko

Kvaliteta i standardizacija

Usmjerenost na korisnika usluge odnosno zadovoljstvo korisnika usluge našim uslugama, uz istovremenu brigu o zadovoljavanju potreba šire društvene zajednice kroz zaštitu okoliša i socijalnu odgovornost te uz odgovornost za zdravlje i sigurnost radnika, temeljna je postavka poslovanja naše organizacije.

Implementacijom sustava upravljanja kvalitetom i sustava upravljanja zaštitom okoliša želimo naglasiti našu trajnu orijentaciju zadovoljavanju potreba naših zaposlenika, zahtjeva korisnika usluge te cjelokupne društvene zajednice, ali i ostvariti sve preduvjete za kontinuirano poboljšavanje svih procesa u organizaciji, vodeći pri tom računa o održivosti sustava, kvaliteti i maksimalnoj zaštiti okoliša.

Sustavi upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša primijenjeni u našoj organizaciji zasnovani su na zahtjevima međunarodnih normi ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015, s ciljem potpunog ispunjavanja zahtjeva za kvalitetom usluga i procesa, uz istovremenu brigu o zaštiti okoliša te očuvanju prirodnih resursa. S time u vezi izgrađuje se svijest o tome da je kvalitetu usluga koje se nude moguće postići i neprekidno poboljšavati samo u sklopu djelotvorno izgrađenoga i primijenjenoga sustava kvalitete i sustava zaštite okoliša koji podupiru stručni, motivirani i zadovoljni zaposlenici.

Procesi i aktivnosti unutar sustava upravljanja kvalitetom i sustava upravljanja okolišem dokumentirani su Poslovnikom i Politikom sustava upravljanja, radnim procedurama i drugim dokumentima sustava koji je postao sastavnica funkcioniranja organizacije.

Pravila profesionalne komunikacije i ponašanja - Više...

ISO CERTIFIKATI

ISO 9001:2008 - Više...

ISO 14001:2004 - Više...