Certificates

9001

14001

Razvrstaj.me

cios grupa

eko

Pravni propisi

Aktualni pravni propisi iz područja gospodarenja otpadom dostupni su na sljedećem linku: https://www.mzoip.hr/hr/otpad/propisi-i-medunarodni-ugovori.html

Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 73/17)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 14/19)

Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17)

Pravne propise iz područja gospodarenja otpadom te pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada možete naći na slijedećem linku:
https://mzoe.gov.hr/o-ministarstvu-1065/djelokrug-4925/otpad/propisi-i-medjunarodni-ugovori-1281/1281